Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

Pro koho je výhodný světový konflikt? aneb MSH „ALLATRA“ О CTI, SVOBODĚ A LIDSKÝCH PRÁVECH
Data: 01-11-2017


Děkujeme všem dobrovolníkům z různých zemí světa - účastníkům Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA", kteří se podle svých možností aktivně podíleli na tvorbě tohoto filmu.
Během pouhých několika dní měla anglická verze filmu více než 780 000 zhlédnutí.
https://www.youtube.com/watch?v=5RRXG...
Plná anglická verze filmu je k dispozici na kanálu
"AllatRa TV "AllatRa TV North America". https://youtu.be/BK8wjHT547M

Film adresovaný mezinárodnímu společenství o závažném porušování lidských práv a svobod, k nimž došlo na Ukrajině.
O fejkových programech, o „pseudo vyšetřováních“, o nepoctivém nactiutrhačném jednání bezohledných novinářů ukrajinských televizních kanálů. O hanobení pověsti veřejných činitelů Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA".
Fakta, komentáře, dokumentární materiál, mezinárodní dokumenty na ochranu lidských práv. O žalostném stavu svobody projevu, o předem objednané štvanici na Igora Danilova, kterého lidé v mnoha zemích nazývají Člověkem Míru. I když je křesťan, otevřeně promluvil na obranu pravého islámu a o jednotě všech lidí na této planetě. O problémech mezinárodní žurnalistiky.
Proč jsou ignorovány zprávy o dobrých skutcích, o projevech lidskosti, vzájemné pomoci a přátelství mezi národy, o pozitivním vývoji v různých zemích a regionech světa?
Jsou-li skutečně dodržovány mezinárodní zákony ve světové společnosti a co nám brání žít v míru sami se sebou a se všemi ostatními?