Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

O Koordinačním centru

Koordinační centrum mezinárodního hnutí ALLATRA Centrální orgán odpovědný za podporu, koordinaci a regulaci celosvětové činnosti hnutí ALLATRA.

Cíle koordinačního centra:

- formování jednotného informačního prostředí mezinárodního charakteru pro zajištění vysoké úrovně organizace vzájemné spolupráce jeho účastníků;

- sjednocení iniciativ a úsilí představitelů různých zemí pro společné produktivní a sociálně orientované aktivity ve světovém měřítku;

- vytváření podmínek pro efektivní realizaci sociálních, kulturních a společensky významných iniciativ, programů a mezinárodních projektů zaměřených na sjednocení lidí, rozvoj intelektuální a duchovní spolupráce mezi národy světa.

Náplň činnosti organizace:

- koordinace činností účastníků a představitelů hnutí v různých zemích, řízení spolupráce organizátorů, koordinátorů a partnerů mezinárodního hnutí ALLATRA;

- příprava a organizace mezinárodních koordinačních schůzek aktivních účastníků, zástupců, koordinátorů a partnerů hnutí s cílem posílení mezinárodní spolupráce a hledání efektivních východisek při řešení globálních problémů společnosti, zejména pak sociálních, duchovních, kulturních a morálních otázek;

- vytvoření, organizování a testování inovací, které zlepšují lidský život, realizace přirozených práv a svobod, rozvoj mezinárodní solidarity společensky aktivních občanů na celém světě na základě přátelství, dobra a vzájemných kulturních, morálních, sociálních a tvůrčích hodnot;

- rozvoj a organizace akcí, projektů zaměřených na posílení solidarity a míru mezi národy;

- rozvoj ideologických materiálů, zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o metodách a možnostech globálního spojení a posílení morální, duchovní podstaty člověka, podporování respektu k důstojnosti a cennosti lidské osoby;

- mezinárodní spolupráce s různými společenskými hnutími, obcemi, veřejnými, mezinárodními, státními, mezivládními a náboženskými organizacemi, nadacemi, profesními sdruženími, odbory, akademickými spolky, médii.

Historie vzniku

Koordinační centrum mezinárodního hnutí ALLATRA vzniklo z iniciativy lidí dobré vůle, žijící v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, Africe a Austrálii. Oficiální otevření koordinačního centra proběhlo v Kyjevě (Ukrajina) v květnu 2014.

Organizátor koordinačního centra. Na veřejnou funkci Organizátora koordinačního centra mezinárodního hnutí ALLATRA rozhodnutím aktivních účastníků hnutí byla zvolena Kristýna Kovalevská - autor a organizátor ve státech SNS a Evropy sociálně orientovaných, mezinárodních projektů a akcí zaměřených na mezinárodní porozumění a spolupráci.

Kontakty:

E-mail: [email protected],
Skype: allatra-center

+38 (044) 238-89-80
+38 (044) 238-89-81

Life: +38 (063) 178-47-77
Kyivstar: +38 (096) 875-47-77
MTS: +38 (099) 175-47-77